Tittel/betegnelse: Skrifter

Reg.nr.: GA_000362

Kunstner/produsent: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Datering: Fra 1745 til 1746

Opphavssted: København , Danmark

Dimensjoner: Bredde: 18.50 cm. Høyde: 22.10 cm.

Materiale/teknikk: Innbundet

Beskrivelse: Bok om nordlys. Kiøbenhavn: Det Kongelig Waysenhuses Bogtrykkerie og på dets Forlag, 1745-46. Fullstendig tittel, del 1: "Skrifter, som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskabers Elskere Ere fremlagte og oplæste i Aarene 1743 og 1744, Første Deel". Fullstendig tittel, del 2: Skrifter, som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskabers Elskere Ere fremlagte og oplæste i Aaret 1745, Anden Deel". To deler med separat paginering og tittelside. Åtte foldede sider med tilsammen 21 avbildninger av nordlys utført i kobberstikk.